Atlanti - Calcari

Atlantitermes n. sp. 2 EC1258 SHW0.52
Atlantitermes n. sp. 2 EC1258 SHW0.52
Atlantitermes nr. kirbyi EC1259 SHW0.70.
Atlantitermes nr. kirbyi EC1259 SHW0.70.
Atlantitermes nr. kirbyi PU828
Atlantitermes nr. kirbyi PU828
Atlantitermes oculatissimus FG951.0
Atlantitermes oculatissimus FG951.0
Atlantitermes osborni BO457
Atlantitermes osborni BO457
Atlantitermes osborni EC727 HW0.80
Atlantitermes osborni EC727 HW0.80
Atlantitermes osborni FG1232
Atlantitermes osborni FG1232
Basidentitermes AFR1418 HW1.15
Basidentitermes AFR1418 HW1.15
Basidentitermes AFR819 HW1.00
Basidentitermes AFR819 HW1.00