Embira - Ereyma

Embiratermes chagresi PN399
Embiratermes chagresi PN399
Embiratermes heterotypus AG298
Embiratermes heterotypus AG298
Embiratermes ignotus PU716
Embiratermes ignotus PU716
Embiratermes latidens PE161
Embiratermes latidens PE161
Embiratermes neotenicus EC229
Embiratermes neotenicus EC229
Embiratermes neotenicus PU197
Embiratermes neotenicus PU197
Embiratermes neotenicus SA174
Embiratermes neotenicus SA174
Embiratermes neotenicus PU349
Embiratermes neotenicus PU349
Embiratermes neotenicus PU718
Embiratermes neotenicus PU718