xOvi - xParaguayi

xOvitermes minum PN1485 HW0.77
xOvitermes minum PN1485 HW0.77
press to zoom
xOvitermes rectatus BO616 HW0.72-1.04
xOvitermes rectatus BO616 HW0.72-1.04
press to zoom
xOvitermes seani AG7 HW0.74-1.14
xOvitermes seani AG7 HW0.74-1.14
press to zoom
xOvoiditermes  PU783 HW0.67-0.72
xOvoiditermes PU783 HW0.67-0.72
press to zoom
xPacifitermes n. sp. 1 EC63 HW0.92-0.99.
xPacifitermes n. sp. 1 EC63 HW0.92-0.99.
press to zoom
xPacifitermes n. sp. 2 EC77 HW0.88-0.94.
xPacifitermes n. sp. 2 EC77 HW0.88-0.94.
press to zoom
xParaguayitermes barbelli BO169 HW0
xParaguayitermes barbelli BO169 HW0
press to zoom
xParaguayitermes elongata BO619.2 HW0
xParaguayitermes elongata BO619.2 HW0
press to zoom
xParaguayitermes testudo AG173 HW0.74-0.
xParaguayitermes testudo AG173 HW0.74-0.
press to zoom
Rud